Team-Otto-On-Tour-Logo_948x293Team_Otto_On_Tour_1200x100px

Søknad Team Otto On Tour - Sesong 2

  • Dra og slipp filer her, eller
    Bilder av boligen gjør det lettere for oss å vurdere søknaden.
    Du er nå i ferd med å søke om deltagelse i Team Otto On Tour. For å kunne søke må du gi oss i Team Otto visse personopplysninger om deg selv, både alminnelige og sensitive. Team Otto er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene du oppgir i søknaden. Team Otto får kun tilgang til dine personopplysninger etter at søknaden er sendt. Alle opplysningene du oppgir vil inngå i vurdering av din mulige deltagelse i Team Otto On Tour. Vi i Team Otto ønsker å være åpne og ærlige overfor deg om vår bruk av dine personopplysninger, og ber derfor om ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger. Teksten merket med * er nødvendig å samtykke til for å kunne bli vurdert som deltager i Team Otto On Tour.